Igén en ændret bane

med nye udfordringer.

Ingen Hio men en lil-

le "luner" til de 36/30

kolde næser, tak for det.

Velkommen til Søren.

God ferie til nogen, og

god week end til alle.

De snarlige hundeejere.

Rap + rappedullen.

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Ringsted Senior Krolf.

 

 

 

Ringsted Seniorkrolf er en forening med hjemsted i Ringsted kommune.

Klubben blev stiftet den 8. september 2011. Kontingent 150 kr/pr. år

Den ugentlige træning finder sted torsdage fra kl. 13:30 til ca. 15:00

 

Foreningen spiller på 3 udendørs baner ved Klostermarkskirken

på adr. Ahorn Allé 46, Ringsted.

 

 

 

 

Foreningens formål er:

1. At tilbyde idrætsaktiviteter, der øger medlemmernes trivsel

og sundhed.

2. At samle krolfinteresserede seniorer til træning, stævner

og turnering.

 

3. At skabe netværk og sociale relationer medlemmerne imellem.

Foreningen er medlem af Dansk Arbejder Idrætsforbund, som bl.a. arrangerer stævner, træf og turnering.

 Konceptet omkring Ringsted Seniorkrolf   

 er udviklet af idrætskonsulent Bente Nørgaard &

 Tommy Nørgaard, Præstelunden 12, Ringsted.

 

19. Okt. 2017.